×

Τα οικογενειακά ελαιόδεντρα του αγροκτήματος Astrikas Estate καλλιεργούνται με βιολογικές μεθόδους χωρίς την χρήση χημικών λιπασμάτων, εντομοκτόνων, και φυτοφαρμάκων. Η Βiolea έχει διατηρήσει βιολογική πιστοποίησή εδώ και 20 χρόνια.

Πέρα από την βιολογική πιστοποίηση, η Biolea έχει διαμορφώσει οικολογικές μεθόδους καλλιέργειας έτσι ώστε να βοηθήσει στην διατήρηση του περιβάλλοντος. Η καλλιέργεια ελαιόδεντρών μας είναι ξηρική, το οποίο μπορεί να μειώνει την παραγωγικότητα της καρποφορίας αλλά συμβάλλει σημαντικά στην προστασία των παροχών ύδρευσης του νησιού μας και μας απαλλάσσει από την πρόσθεση μη βιοδιασπώμενων σωληνώσεων άρδευσης PVC. Η Biolea εχει επίσης καταργήσει τις πρακτικές οργώματος και την οποιαδήποτε χρήση βαριών οχημάτων στα κτήματα μας με σκοπό να βοηθήσουμε στην πρόληψη της συνεχώς αυξανόμενης διάβρωσης εδάφους στην Κρήτη.